“Belajar Not Pianika Melalui Lagu ‘Masha and The Bear'”

  • Semicolon (;)
  • Koma (,)
  • Titik (.)
  • Garis tegak (|)

Semicolon (;) digunakan untuk menandakan not setengah ketukan, koma (,) digunakan untuk not seperempat ketukan, titik (.) digunakan untuk not kedelapan ketukan, sedangkan garis tegak (|) digunakan untuk menandakan akhir bar atau pengulangan lagu.

Lagu ‘Masha and The Bear’ dalam Not Pianika

Sekarang kita akan mempelajari lagu ‘Masha and The Bear’ dalam not pianika. Berikut adalah not-not yang diperlukan untuk memainkan lagu ini:

NadaDurasiNot Pianika
C4Semicolon (;)*
D4Koma (,)*
D4Semicolon (;)*
D4Koma (,)*
D4Semicolon (;)*

* Setiap not pianika pada lagu ini dapat dimainkan dengan memencet bilah logam yang sesuai pada pianika.

Dwi Septiana Alhinduan

Penggiat Pendidikan. Mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bertanah air.

Tags

Share this on:

Related Post